Kancelář děkana

  • Kancelář děkana
  • Lidé

V kanceláři děkana vyřizujeme především agendu děkana. Spadá sem organizace schůzek, příprava podkladů, běžná telefonická a e-mailová komunikace dovnitř i vně fakulty, zakládání smluv nebo dalších právních dokumentů a zajištění pracovního chodu děkanátu. V rámci sekretariátu děkana zabezpečujeme také provoz archivu a dílčí knihovny FIT. Na podatelně přijímáme a odesíláme dopisy a další listinné dokumenty a zajišťujeme jejich oběh v rámci spisové služby. Nedílnou součástí kanceláře děkana je právní oddělení.

Kancelář děkana zajišťuje:

  • Podatelnu
  • Archiv
  • Knihovnu
  • Právní záležitosti fakulty
  • Agendu děkana

Oficiální kontaktní údaje

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Thákurova 2700/9, 160 00 Praha 6
Česká republika

IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Datová schránka: p83j9ee
E-podatelna: podatelna@fit.cvut.cz

Úřední hodiny

Fakulta informačních technologií sídlí v Nové budově ČVUT. Podatelnu fakulty (místnost 333) najdete ve 3. patře. Pro doručování písemností souvisejících s přijímacím řízením a studiem použijte adresu Studijního oddělení.

  Úřední hodiny podatelny

PO–ČT

9:00–12:00 a 13:00–15:00

9:00–12:00 a 13:00–14:00

  • Poštu k odeslání prostřednictvím České pošty přijímáme každý pracovní den do 12:00.
  • Úřední hodiny mohou být zkráceny v období prázdnin, zpravidla od 1. července do 1. září.

Kontaktní osoby

Sekretariát děkana

Markéta Loučková

Sekretářka děkana

Oddělení podatelny a spisovny

Bc. Daniela Chocholoušková

Právní oddělení / Vedoucí kanceláře děkana

JUDr. František Janouch

Vedoucí kanceláře děkana

Kde nás najdete?

Kancelář děkana
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:333
Nová budova ČVUT, 3. patro
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00