Počítačové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.