Umělá inteligence

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-ZMA Základy matematické analýzy PP 6
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-MLO Matematická logika PP 5
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BI-LIN Lineární algebra PP 7
BI-DBS Databázové systémy PP 6
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZNS Znalostní systémy PO 5
BI-PJV Programování v Javě PO 4
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZUM Základy umělé inteligence PO 4
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích PO 5
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-PSI Počítačové sítě PP 5
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-BEZ Bezpečnost PP 6

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat PO 4
BI-BIG DB technologie pro Big Data PO 4
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BAP Bakalářská práce PP 14
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-ZMA Základy matematické analýzy PP 6
BI-MLO Matematická logika PP 5
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-LIN Lineární algebra PP 7
BI-DBS Databázové systémy PP 6
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZNS Znalostní systémy PO 5
BI-TJV Technologie Java PO 4
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích PO 5
BI-ZUM Základy umělé inteligence PO 4
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-BEZ Bezpečnost PP 6
BI-PSI Počítačové sítě PP 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat PO 4
BI-BIG DB technologie pro Big Data PO 4
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BAP Bakalářská práce PP 14
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4