Bakalářské předměty

Kód Název předmětu
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1
BI-ACM2 Programovací praktika 2
BI-ACM4 Programovací praktika 4
BI-TS1 Teoretický seminář I
BI-TS3 Teoretický seminář III

Magisterské předměty

Kód Název předmětu
MI-CPX Teorie složitosti
NI-GAK Grafy a kombinatorika
NI-ATH Algoritmická teorie her
MI-TS1 Teoretický seminář magisterský I

Doktorské předměty

Kód Název předmětu
PI-TGR Teorie grafů

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.