Grafy, hry, optimalizace, algoritmy, teoretická informatika (G²OAT)

Výzkumné oblasti

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.