Studentské inovace pomůžou české ekonomice

Organizátoři z řad veřejnosti, firem, studentů a zaměstnanců FIT

Ve dnech 1. až 3. 5. 2020 proběhl první český studentský online hackathon UniHack: Inovuj Česko. Cílem soutěže bylo vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit důsledky současné nepříznivé situace. Akce se zúčastnilo 112 hackerů, kteří měli k řešení 55 konkrétních výzev. Vítězem hackathonu se stal tým studentů s projektem sociální sítě sdružující učitele.

5 témat, 24 týmů, 112 hackerů, 63 mentorů, 55 výzev a 20 odevzdaných finálních projektů. Tak vypadal online hackathon, který trval tři dny v kuse. Organizátoři zvolili témata Město sloužící lidem, Vzdělávání pro budoucnost, Proměna a stabilizace firem, AI a využití potenciálu dat a Chytřejší zdravotnictví. Ve finále vznikly projekty řešící problematiku zeleně ve městech, digitalizace zdravotnických dotazníků, učitelské sociální sítě nebo školních testů.

Absolutním vítězem a také výhercem kategorie Vzdělávání pro budoucnost se stal tým inovátorů s názvem MlyKo s projektem „Tvůrčitelé“.

„Tvůrčitelé je webová platforma sdružující učitele, kteří mají vůli dělat věci jinak. Jedná se o učitelskou sociální síť, která slouží pro sdílení inspirace, zkušeností, postupů a využívání nástrojů,“ říká jeden z autorů projektu David Koutný.

Autoři si odnesli hlavní cenu 30 tis. Kč. Speciální cenu udělila Fakulta informačních technologií ČVUT za projekt „Pošli testy“. Cenu si odnesl tým složený ze studentů ČVUT a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Československo na Taiwanu. Ve svém projektu se zabývali online nástroji pro efektivnější výuku.

„Přínos naší aplikace spočívá v tom, že přibližujeme studenty a vyučující. Pokud by nastala situace, kdy se student nemůže dostavit do školy, tak jednoduše pošle své písemné práce ve formátu pdf do školního systému, který je díky naší aplikaci dokáže lépe zpracovat,“ říká o svém projektu jeden z tvůrců aplikace Jiří Hanuš, student FIT ČVUT.

Užitečná aplikace slouží pro podporu vyhodnocování a oprav písemně odevzdaných testů včetně napojení na školní systémy evidence známek a hodnocení. Tvůrci si odnesli cenu FIT ČVUT v hodnotě 30 tis. Kč.

UniHack vznikl z iniciativy studentů, kteří nechtěli jen nečinně přihlížet na ekonomické následky momentální krizové situace, a přišli tak s nápadem na inovační hackathon. Společně s FIT ČVUT, CEE Hacks, prg.ai a UNICO.ai vytvořili během několika dní plnohodnotný hackathon. Díky partnerům, kterými byli mimo jiné AstraZeneca, Uniqway, Operátor ICT, FIT ČVUT a Mavericks, si mohli účastníci zasoutěžit o hodnotné ceny.
 

„Když naši studenti a absolventi přišli s nápadem udělat online hackathon, aby společnosti pomohli s následky krize, hodně jsme se zamýšleli nad tím, zda to bude fungovat,“ říká k akci doc. Marcel Jiřina, děkan FIT ČVUT, a dodává: „Z velmi povedeného HackFIT, který naše fakulta pořádala těsně před pandemií, jsme totiž věděli, jak důležitý je osobní kontakt a interakce s účastníky. V této době však každý musí jít do rizika, a proto jsme záměr online soutěže podpořili, jak to jen bylo možné.“

Firmy a instituce mají příležitost využít tuto krizi k inovacím. Výsledné projekty hackathonu UniHack jsou uchopitelné v praxi a mají potenciál být dále rozvíjené s konkrétními firmami, městem či státem tak, aby byly užitečné pro celou společnost.

Více o UniHack

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková