Studenti FIT a UK vyhráli s nápadem na pomoc obětem sexuálního násilí

Tým Entropy

Tým studentů vyhrál v Konsent hackathonu, který byl zaměřený na prevenci sexuálního násilí v akademickém prostředí a násilí na dětech. Tým Entropy studentů FIT ČVUT a Univerzity Karlovy vytvořil aplikaci SafeCampus, která anonymně pomůže obětem sexuálního násilí na vysokých školách. 

Ve dnech 21.–23. května 2021 proběhl první ročník česko-izraelského online hackathonu Konsent hackathon, který pořádala nezávislá organizace Konsent. Cílem této 24hodinové akce bylo nalézt technologické řešení problémů týkajících se jak sexuálního násilí na vysokých školách, tak násilí páchaného na dětech, což bylo téma zaštiťované izraelskou Azrieli College a Hadassah Academic College. Tým Entropy si odnesl první cenu za vývoj aplikace SafeCampus.

„SafeCampus je webová aplikace, kde uživatel interaguje s dotazníkem, ve kterém odpovídá formou výběru z možností. Průchod dotazníkem se liší podle zadaných odpovědí a na konci uživateli dá personalizovaná doporučení a kontakty na relevantní místa, například psychologickou poradnu nebo krizové centrum jejich školy,“ říká Adam Procháska, jeden z členů týmu.

Ve svém plném provedení by aplikace měla umožnit obětem sexuálního násilí a obtěžování na vysokých školách obdržet personalizované rady a kontakty, které by jim měly pomoct s velmi těžkou životní situací, případně i právní rady, jak mají dále postupovat.

„Aplikace by měla být současně schopná tato anonymizovaná data analyzovat pomocí strojového učení, a následně vyhodnocovat situaci na dané vysoké škole nebo její části,“ říká Lucie Procházková, další členka týmu Entropy, a dodává: „Ve spolupráci se školami by pak výsledky datové analýzy měly pomoci školám implementovat takové programy proti sexuálnímu násilí a obtěžování, které jsou jim přímo ušity na míru.“ 

Tým tvořili: Antonin Kříž, Adam Procháska a Lucie Procházková, Jakub Horák (FIT ČVUT), Markéta Karlasová (FF UK), Martin Košatka (PF UK).

Více o úspěchu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková