Student FIT ČVUT Roman Bushuiev získal cenu Via Chimica 2022

Student FIT ČVUT Bc. Roman Bushuiev obdržel cenu Via Chimica pro rok 2022 za bakalářskou práci s názvem Predikce biosyntézy terpenů pomocí strojového učení, na které pracoval na Katedře aplikované matematiky FIT ČVUT ve spolupráci s ÚOCHB AV ČR. Porozumění procesu biosyntézy terpenů je krokem k nové éře designu léčiv. Společně s oceněním dostane mladý vědec od Nadace Experientia osobní prémii 50 000 Kč.

Cenu Via Chimica pro mladé talenty v oboru chemie, kterou společně udělují Učená společnost České republiky a Nadace Experinetia, získal pro letošní rok student FIT ČVUT Bc. Roman Bushuiev. Ve své bakalářské práci pomocí strojového učení navrhl a otestoval algoritmus, díky kterému lze předpovídat biosyntetické reakce. Hodnotící komise ocenila na jeho práci zejména mezioborové zaměření a inovativnost.

Romana vždy lákala věda a výzkum. Asi před třemi lety, když hledal ke studiu informatiky práci na poloviční úvazek, dostal nabídku pracovat ve výzkumné skupině Tomáše Pluskala na ÚOCHB AV ČR. Spolupráce probíhala od začátku skvěle a Roman se dostal k zajímavému projektu předpovídání biosyntézy terpenů. S predikcemi biosyntéz plánuje pokračovat i v budoucnu a věří, že se jednoho dne podaří sjednotit oblasti biochemie, matematiky a strojového učení do takové míry, že bude vnímaná biosyntéza a jiné přírodní procesy jako jasně definované operace ve formálních matematických prostorech.

„V našem projektu jsme studovali terpeny, nejrozsáhlejší skupinu specializovaných metabolitů rostlin. Spolupráci v rámci interdisciplinárního výzkumného týmu jsem si opravdu užil. Navíc vědy jako chemie a biologie jsou jedny z nejlepších, možná úplně nejlepší aplikační oblastí informatiky. To, že dostávám cenu za chemii, znamená, že do nějaké míry dokážeme skrze informatiku luštit tajemství přírody. To mi přijde absolutně fascinující,“ dodává laureát ceny Bc. Roman Bushuiev.

Přibližně čtvrtina všech v současnosti vyráběných léčiv pochází z rostlin. Základním zdrojem chemických látek pro vývoj nových léků jsou specializované metabolity, které rostliny produkují. Vzhledem k tomu, že je chemická syntéza specializovaných metabolitů velmi náročná, bude v blízké budoucnosti nejudržitelnějším způsobem produkce takových molekul jejich biosyntéza v upravených mikroorganismech. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková