Jak snížit množství plastu v oceánech? Řešení našli studenti FIT a FA

Tým studentů z FIT a FA ČVUT vyvinul aplikaci, která pomůže s recyklací nerecyklovatelných plastů standardně končících v moři jako odpad. Aplikace Optimum Recycle pomáhá najít nerecyklovatelný plastový výrobek, který bude vhodný pro následnou recyklaci speciální metodou Bluewave. Studenti se s aplikací probojovali do finále nadnárodní soutěže EuroTeQaThon, která probíhala 23.–25. listopadu v Mnichově s tématem „Leave No waste Behind“.

Představte si obyčejnou plastovou láhev. Takovou láhev lze recyklovat jen jednou a poté vzniká již nevyužitelný plast. Tým studentů z FIT ČVUT Štěpán Štrba, Tomáš Pospíšil, Filip Hladej, Marek Bajtalon a Richard Vacenovský a studentka Hai Anh Nguyenová z FA ČVUT vyvinul aplikaci, která pomůže s opětovnou recyklací takto nerecyklovatelných plastů, a to metodou Bluewave. Aplikace vznikla jako odpověď na soutěžní výzvu Plastic Browser Tool od společnosti Archwey v rámci finále EuroTeQaThonu. Do této soutěže postoupily nejlepší studentské práce, které vznikly v rámci projektové soutěže Collider, zastřešené aliancí EuroTeQ

Výzva spočívala ve vytvoření nástroje, jež by společnosti umožnil vybrat nerecyklovatelné plastové výrobky vhodné pro recyklaci metodou Bluewave. Vyrobit výrobek tímto způsobem ovšem stojí poměrně hodně peněz oproti tradiční recyklační metodě. Při selekci výrobku, které tedy chceme vyrábět pomocí Bluewave metody, je potřeba zvážit nejen jeho cenu, ale také chemické vlastnosti, kategorii plastů, přidaná aditiva, kolikrát může být recyklován nebo třeba i procentuální zisk či přijatelná procentuální ztráta při výrobě. Všechna zmíněná kritéria a mnohá další studenti nejprve identifikovali a následně vytvořili aplikaci, která tato kritéria využívá k výběru plastových výrobků vhodných k recyklaci. 

„Díky Bluewave metodě je možné tento odpad znovu využít a vytvořit z něj další plastový výrobek. Při častějším používání Bluewave metody, která by díky naší aplikaci byla přijatelnou možností pro výrobu plastových výrobků, by se tedy dala značně snížit produkce plastů ve světě a současně by to firmám pomohlo snížit jejich uhlíkovou stopu,“ říká k projektu jeho spoluautor Filip Hladej.

Do soutěže EuroTeQaThon se probojoval také tým, jehož součástí byl student FIT ČVUT Patrik Malý. Zadavatelem byla Pražská energetika, a. s., která pro soutěž zvolila téma Reachable Charging Infrastructure. Výsledkem jejich práce je nástroj, který optimálním způsobem, na základě matematického modelu, rozmisťuje nabíjecí uzly v městských ulicích. Model je spjat s designem jednotlivých nabíjecích stanic a jejich umístěním v prostoru. Tímto se stává univerzálním nástrojem, který je využitelný v jakémkoli evropské zemi, kde jsou dostupná vstupní data.