IT aplikace z mezinárodní soutěže mohou přispívat k záchraně životů

Studenti z FIT ČVUT se svými týmovými kolegy navrhli unikátní aplikace na záchranu životů v rámci mezinárodní soutěže European Healthcare Hackathonu (EHH), kterou organizovala CEE Hacks ve spolupráci s IKEM. První aplikace se týkala individuálního detekování abnormalit EKG u každého pacienta. Druhá aplikace se týkala zajištění co nejrychlejší první pomoci. Na EHH se přihlásilo přes 700 uchazečů z 24 zemí a pouze 200 z nich bylo pozváno na hackathon, kde se soutěžilo v sedmi výzvách a studenti FIT ČVUT se svými týmy obsadili přední místa ve dvou z nich.

Bc. Michal Šolc je studentem FIT ČVUT, který kloubí studium s prací pro firmu DataSentics, ze které byli i jeho kolegové z týmu SenticBrain Jiří Stodůlka a Matěj Čermák. Vybrali si výzvu Analýza dat jako záchrana života a v této výzvě zvítězili. Zaměřili se na detekci anomálií v EKG měřeném z chytrých hodinek Apple. Hlavní přidaná hodnota celého řešení je v jeho personalizaci. Pacienti, kteří mají nějaký srdeční problém, mají hodnoty EKG odlišné od zbytku populace a tradiční algoritmy na detekci anomálií selhávají. I to, co je pro takového pacienta norma, je detekováno jako abnormalita. Model vítězného týmu SenticsBrain se tomu umí přizpůsobit a dívá se na každého pacienta individuálně. Výsledkem je, že navržený algoritmus detekuje abnormality v měření EKG u každého pacienta individuálně a lékaři posílá pouze skutečné abnormality.

Tuto kategorii vyhlašoval partner EHH, firma Edward Lifesciences, která ocenila vítězný tým SenticsBrain i grantem na následný budoucí vývoj řešení. Edward Lifesciences je celosvětovým lídrem ve výrobě umělých srdečních chlopní a hemodynamickém monitorování. Spolupracuje s lékaři na vývoji inovativních technologií v oblasti strukturálních srdečních onemocnění a monitorování kritické péče, které jim umožňuje zachraňovat a zlepšovat životy. Vítězné řešení týmu SenticsBrain má potenciál monitorovat pacienty, kteří dostanou umělou srdeční chlopeň, právě prostřednictvím chytrých hodinek Apple. S tímto řešením by nebyla potřeba nasazení drahých přístrojů, které nejsou dostupné pro všechny a bylo by možné monitorování nepoměrně většího množství pacientů.

Ľuboš Repka je studentem FIT ČVUT, a i on kloubí studium s prací v med-tech startupu Mild Blue, ze kterého jsou i jeho kolegové z úspěšného hackathonového týmu Mild Blue Mgr. Tomáš Pavlín a Ing. Jan Skála. Tým si vybral výzvu Summon Help Now, která se týkala vývoje aplikace pro zajištění co nejrychlejší první pomoci a bonusovou výzvu společnosti InterSystems, která spočívala v integraci zdrojů vzájemné součinnosti systémů rychlé zdravotní péče (Fast Healthcare Interoperability Resources FHIR). S návrhem své aplikace získali v této bonusové výzvě druhé místo. Aplikace sdružuje registrované první pomocníky, kteří se zavázali pomáhat. Jedinečnost řešení spočívá v zapojení záchranářů vyškolených kurzem první pomoci a výcvikem resuscitace na straně jedné a na straně druhé zapojením lidí bez výcviku „běžců“, kteří mají za úkol vyzvednout na nejbližším výdejním místě automatický externí defibrilátor (AED) a doručit ho na místo nehody kolegovi záchranáři. Včasné použití AED může výrazně zvýšit šanci pacienta na přežití. V aplikaci je označeno přes 3500 míst pro vyzvednutí AED. Aplikace vyhodnocuje situaci a inteligentně přiděluje úkoly záchranářům a běžcům na základě jejich zkušeností a vzdálenosti od pacienta a AED. Tým získal na EHH s aplikací i celkové třetí místo.

Během 48 hodin v rámci EHH se týmu Mild Blue podařilo vytvořit aplikaci pro iOS a Android s dostatečným množstvím funkcí, aby ji mohli používat první uživatelé, kteří pak poskytnou zpětnou vazbu pro budoucí vývoj. Aplikace nezapomíná ani na zajištění vrácení AED po ukončení mise na výdejní místo. Tým Mild Blue dále pokračuje v rozvoji aplikace, komunikuje s vývojáři aplikace Záchranka, lékaři a záchranáři a zjišťuje, jaké jsou legislativní podmínky pro aplikaci tohoto typu v České republice, aby mohla co nejdříve plně fungovat a pomáhat zachraňovat životy.

Více o úspěchu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková