Tým ČVUT byl nejlepší z českých univerzit na prvním ročníku Evropského mistrovství v programování

První ročník Evropského mistrovství v programování soutěže (ICPC) se uskutečnilo na půdě ČVUT. Zúčastnilo se celkem 52 týmů z vysokých škol z celé Evropy, z toho 3 z nich z České republiky. ČVUT zde reprezentoval tříčlenný tým s názvem caCTUs ve složení Jaroslav Urban (FIT ČVUT), Yasmine Briefs a Illia Kryvoviaz (FEL ČVUT). Tým caCTUs vyřešil 6 úloh z 11 a obsadil tak celkově 25. místo z 52 týmů, byl tak nejlepší z České republiky.

ICPC je nejstarší, největší a nejprestižnější celosvětová soutěž v programování pro studenty vysokých škol. Účastní se jí univerzity z celého světa a tříčlenné týmy reprezentující svou univerzitu pracují v daném časovém limitu na řešení algoritmických úloh. Úkolem týmů na Evropském mistrovství bylo společně u jednoho počítače v limitu pěti hodin správně vyřešit co nejvíce z celkem 11 různě obtížných programovacích úloh. To vše bez použití internetu a s tím, že jsou úlohy vyhodnocovány automatickým systémem.

„Za úspěchem každého studenta v této soutěži stojí stovky a možná až tisíce hodin příprav a tréninků. Nejde jen o znalost konkrétních témat z oblastí matematiky nebo algoritmů, jde především i o schopnost rychle se v daném problému zorientovat, precizně jej formulovat, typicky řečí matematiky, navrhnout správný algoritmus a nakonec jej i bezchybně naprogramovat. A to vše v omezeném časovém limitu a pod tlakem,“ uvádí doc. RNDr. Tomáš Valla, Ph.D., který zastřešuje výuku soutěžního programování na FIT ČVUT. „Formát soutěže ICPC navíc povoluje pro tříčlenný tým pouze jeden počítač, je tak klíčové zvolit i správnou taktiku, mít výborně zvládnutou komunikaci v týmu a dobrý odhad na to, kolik času zabere vyřešení jednotlivých úloh,“ dodává doc. Tomáš Valla.

Na FIT ČVUT se soutěžnímu programování věnuje předmět Programovací praktika (BI-ACM), který zaštiťuje Katedra teoretické informatiky. V předmětu se propojují praktické znalosti z programování s těmi matematickými a algoritmickými. Tyto znalosti se dále prohlubují v oblasti pokročilých datových struktur a algoritmů. Každotýdenní praktické přípravy na soutěže jsou prokládány přednáškami o zajímavých tématech, která nejsou v jiných předmětech na FIT ČVUT. Právě z předmětu BI-ACM vzešel tým caCTUs, který se aktuálně také podílí na přípravě tohoto předmětu. Každý ze studentů, kdo se chce zapojit do soutěžního programování nebo zdokonalit své programátorské schopnosti si může předmět BI-ACM zapsat. 

Jak se zapojit do soutěže ICPC? Každým rokem se koná univerzitní kolo CTU Open pro české univerzity, které pořádá ČVUT. Ti nejlepší z CTU Open postupují do regionálního kola, z kterého postupuje několik nejlépe umístěných týmů přímo do světového finále. Letos navíc z každého regionu postoupilo 13 nejlepších týmů právě na Evropské mistrovství v programování, přičemž z každé univerzity mohly postoupit maximálně 2 týmy.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková