Uspořádali jsme letní IT kurz pro středoškoláky

Jako jediní v Evropě jsme umožnili již podruhé stovce českých studentů středních škol vyzkoušet si studium na jedné z nejprestižnějších vysokých škol světa. Stanford University i letos představila mimořádný intenzivní letní kurz programování Introduction to Computer Science (ICS). Středoškoláci pronikli do základů programování, a to díky sofistikovaným přednáškám, na které v průběhu navazovala řešení zadaných programovacích úloh v moderních počítačových laboratořích.

Cílem tohoto v Evropě jedinečného kurzu bylo zábavnou a atraktivní formou seznámit středoškoláky se základy programování. Lektoři ze Stanfordské univerzity jsou špičkovými odborníky na vzdělávání studentů v technologickém oboru. Účastníkům spolu s učiteli z FIT předávali znalosti a dovednosti prostřednictvím nabitého a osvědčeného programu. Pro studenty byly připravené propracované výukové materiály a poutavé úlohy, díky nimž měl kurz formu zábavné hry. Středoškoláci pronikli do základů programování, a to díky sofistikovaným přednáškám, na které v průběhu navazovala řešení zadaných programovacích úloh v moderních počítačových laboratořích.

Kurz ze Stanfordovy univerzity je výsledkem dvaceti let práce desítek učitelů s více než deseti tisíci jeho absolventy. Proto jej využívá i řada dalších světových univerzit.

„Z loňského ročníku kurzu u nás na FIT byli jeho účastníci přímo nadšeni, proto jsme se rozhodli opět oslovit Stanford a pořádat kurz i letos,“ říká koordinátor projektu doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., proděkan pro vnější vztahy FIT ČVUT. „Přes osmdesát procent účastníků kurzu zvažovalo následně studium na FIT. Absolventi kurzu zcela propadli programování – přesně takové na FIT potřebujeme,“ hodnotí doc. Kolář výsledek historicky prvního ročníku kurzu ICS na fakultě.

Stovka středoškoláků si vyzkoušela studium Stanfordovy univerzity.

Mezi úspěšné absolventy kurzu patří také Alena Brožová.

„Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci, organizátorům i studentům. Kurz byl rozhodně intenzivní,“ říká Alena Brožová, která se díky tomu rozhodla pro studium na FIT. „Každému, kdo má jen trošku chuť zkusit něco nového, nebo si vylepšit své programátorské znalosti, bych doporučovala se tohoto kurzu zúčastnit,“ uzavírá.

Ačkoliv byl kurz určen především úplným programátorským začátečníkům, na své si přišli i ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost měli. Za probíraná témata organizátoři i tentokrát zvolili programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. K daným problematikám pak měli studenti možnost vést diskuse v malých skupinách s individuálním přístupem. Ukázky programování pomocí grafické knihovny jazyka Java vedly až k názorné implementaci jednoduché hry „Breakout“. Účastníci měli také příležitost realizovat zvolený závěrečný projekt, kde uplatnili nabyté znalosti. Pro účastníky byl připraven atraktivní doprovodný program organizovaný studenty z FIT.

Všichni úspěšní účastníci kurzu obdrželi certifikát o absolvování.