Letní kurz Introduction to Computer Science

Kdy

6. 7. – 17. 7. 2020

Kde

Nová budova ČVUT

Rezervace

do 22. 5. 2020

přihláška na ICS

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT) ve spolupráci se Stanford University pořádá již třetí ročník intenzivního 14denního kurzu programování „Introduction to Computer Science“. Kurz je jedinou akcí tohoto druhu v Evropě a je určen především úplným programátorským začátečníkům ze druhého nebo třetího ročníku středních škol. Nebudou se na něm ale nudit ani ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají. Cílem je vzbudit u studentů zájem o programování a naučit je základy IT zábavnou formou. Výuka bude probíhat na FIT a povedou ji profesoři a studentští lektoři z obou institucí. Hlavním vyučovacím jazykem kurzu je angličtina.

Organizátor hradí náklady na lektory kurzu, pronájem prostor, ubytování mimopražských účastníků, pedagogický dohled na koleji a přispívá rovněž na celkové stravovací náklady. Účastníci kurzu platí registrační poplatek 1 000 Kč, ale až po oznámení o přijetí do kurzu. Dále platí průběžně v hotovosti cenu vybraného oběda v menze. Zájemci o poskytnutí snídaní a večeří po dobu kurzu zaplatí společně s registračním poplatkem příspěvek na stravu ve výši 1 800 Kč.

O kurzu

Účastníci kurzu budou mít jedinečnou příležitost zjistit, jak vypadá úvodní informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit – Stanford University. Účastníky kurzem provedou profesoři a studentští lektoři z této univerzity společně s učiteli a studenty FIT. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed.

Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného kurzu CS106A na Stanford University. Díky tomuto kurzu se naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok. Kurz je výsledkem 20 let interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Využívá ho řada dalších světových univerzit.

Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Důraz je kladen na využití grafických prvků v Javě. Ukázky programování pomocí grafické knihovny povedou až k ukázce implementace hry „Breakout“.

Program

Letní kurz na FIT probíhá formou každodenních společných přednášek. Na ty navazuje průběžné řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích a diskuse v malých skupinách o maximálně 10 lidech. Během druhého týdne se účastníci věnují realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Každou skupinu provází kurzem tzv. Section Leader, který zároveň pomáhá účastníkům se závěrečným projektem. Section Leaders jsou studenti FIT nebo Stanford University, kteří jsou účastníkům věkově blízcí. Právě možnost takového individuálního přístupu v rámci malých skupin a vzájemná komunikace (anglicky i česky) vytváří uvolněnou pozitivní atmosféru.

Pro víkend 11.–12. 7. 2020 se nepředpokládá žádný společný program. Nezletilí mimopražští účastníci ubytovaní na koleji tedy odjedou na víkend domů a po něm se vrátí do Prahy. Rezervace ubytování na koleji trvá i přes víkend, takže nikdo se nebude stěhovat.

Přihláška

Podávání přihlášek je možné od 1. března do 22. května 2020. Kapacita kurzu je 100 účastníků, při vyšším zájmu si fakulta vyhrazuje právo účastníky vybrat. O přijetí do kurzu budou účastníci informováni nejpozději do 31. května 2020.

Přihláška ICS 2020