Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

Kdy

7. 1. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ a MSZZ a pro odevzdání závěrečných prací.