Zápis do letního semestru

Kdy

25. 1. – 14. 2. 2021

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.