Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce (standardní termín)

Kdy

6. 5. 2021

Kategorie

Harmonogram