Akademický rok 2019/2020

Kdy

23. 9. 2019 – 20. 9. 2020

Kategorie

Harmonogram