Tvorba rozvrhu

Kdy

1. 9. – 19. 9. 2021

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.