Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

19. 10. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2020/2021.