Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

26. 3. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2021/2022.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková