Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce (druhý termín)

Kdy

9. 6. – 27. 6. 2021

Kategorie

Harmonogram

Druhý termín je určen jen pro studenty, kteří splnili pravidla. Podrobnosti k SZZ a závěrečným pracím