Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

Kdy

17. 11. 2021

Kategorie

Harmonogram

Výuka odpadá (sudá středa).

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková