Zápis do letního semestru

Kdy

24. 1. – 13. 2. 2022

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.