Zrušení zapsaných předmětů bakalářským studentům prvního ročníku, kteří nezískali alespoň 3 zápočty

Kdy

17. 1. 2022

Kategorie

Harmonogram

Netýká se studentů, kteří již získali 15 kreditů, a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.