Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

20. 10. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2021/2022.