Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Kdy

15. 12. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková