Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

25. 3. 2022

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2022/2023.