Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Kdy

24. 6. 2022

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.