Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Kdy

1. 8. 2022

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.