Grow your own language: The YAFL story

Kdy

25. 10. 2021
18:00 – 19:30

Záznam

Nebude pořízen.

Darius Blasband představí svůj příběh, jak před 25 lety vytvořil programovací jazyk YAFL a jak ho nadále vyvíjí. Popíše, jaké to má výhody, ale i jaká to nese úskalí. V neposlední řadě vysvětlí propojení se svou společností Raincode. Přednáška bude probíhat v angličtině.

Abstrakt přednášky

Tato přednáška bude vyprávět poměrně neobvyklý příběh o společném vzniku společnosti Raincode a programovacího jazyka YAFL. Ty jsou úzce propojeny – společnost Raincode by se rozpadla, kdyby jazyk YAFL zanikl, a jazyk YAFL by neměl důvod existovat, kdyby společnost Raincode ukončila činnost.

YAFL je silně typovaný objektově orientovaný jazyk, který byl navržen a implementován před 25 lety. Celý příběh začíná vznikem tohoto jazyka, jeho návrhem, motivací jeho autorů (včetně obvyklých fantazií o ovládnutí světa), jeho technickými základy a některými klíčovými implementačními rozhodnutími.

Tento příběh má kořeny v reálném světě, kde vládne pragmatika. Darius představí rozhodnutí, kterým museli čelit při návrhu a implementaci a která dala směr tomu, aby jazyk YAFL získal svou hodnotu. Dále zhodnotí, že vytvoření vlastního jazyka stojí i za nutnost pravidelné údržby, která s sebou nese určitou zátěž.

Přednáška představí důvody, proč YAFL není doménově specifický jazyk (DSL), a zaměří se i na další nápady, a to nejen na ty dobré, ale i na ty špatné. Darius představí, jak postupně vyvíjet jazyk, a to uvážlivým přidáváním a odebíráním funkcí.

Především to bude ale příběh o lidech. Hlavními postavami této komedie jsou jeho designéři, vývojáři, jeho první uživatelé a dokonce i zákazníci. Jejich vzájemná interakce určuje, jak se programovací jazyky vytvářejí a udržují.

Darius Blasband

Darius Blasband se narodil v roce 1965, magisterský titul a doktorát získal na Université Libre de Bruxelles. Zaměřuje se na modernizaci překladačů pro starší jazyky. Darius je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Raincode, hlavním designerem a vývojářem jádra této technologie a uznávaný řečníkem jak v akademické, tak průmyslové sféře. Je autorem knihy „The Rise and Fall of Software Recipes“ (ISBN-13: 978-9490783426) a společně s Janem Vítkem (z Laboratoře výzkumu programování) bude provázet podcastem „We Speak Your Language“.

Osobní stránky