Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

Kdy

17. 11. 2022

Kategorie

Harmonogram

Výuka odpadá (sudý čtvrtek).