Zápis do letního semestru

Kdy

30. 1. – 19. 2. 2023

Kategorie

Harmonogram

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.