Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Kdy

9. 9. 2022

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).