Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

21. 10. 2022

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2022/2023.