Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

24. 3. 2023

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2023/2024.