Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Kdy

2. 8. 2023

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.