Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

Kdy

17. 11. 2023

Kategorie

Harmonogram

Výuka odpadá (sudý pátek).