Výuka probíhá jako v lichou středu

Kdy

2. 5. 2024

Kategorie

Harmonogram

V sudý čtvrtek 2. 5. probíhá výuka jako v lichou středu (náhrada za 8. 5.).