Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

20. 10. 2023

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2023/2024.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková