Anketa hodnocení výuky v zimním semestru 2023/2024

Kdy

8. 1. – 4. 3. 2024

Zpětnou vazbu k výuce v zimním semestru 2023/2024 mohou dát studenti v Anketě hodnocení výuky ČVUT. Můžete hodnotit jednotlivé zapsané předměty a jejich vyučující. Anketa je anonymní, avšak můžete zvolit zveřejnění svého jména pod každým textovým komentářem.

Vyplnit anketu

Časový harmonogram

  • 8. 1.: Otevření pro studenty, lze hodnotit pouze ukončené předměty
  • 26. 2.: Otevření pro studenty, lze hodnotit všechny zapsané předměty
  • 4. 3.: Uzavření ankety pro hodnocení studenty
  • 4. 3.: Otevření ankety vyučujícím a vedení pro komentování a reakce na celofakultní otázky
  • 25. 3.: Uzavření ankety pro vyjádření vyučujících
  • 25. 3.: Zveřejnění výsledků ankety (včetně vyjádření vyučujících)

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková