Quantum Day 2024

Kdy

26. 6. 2024

Kde

Národní technická knihovna
Ballingův sál

Technická 6, Praha 6

Rezervace

Registrace

Kategorie

Konference

Otevíráme brány do fascinujícího světa kvantových technologií, kde se spojuje věda, vládní organizace, průmysl a inovace. Připojte se k nám na druhý ročník konference Quantum Day!

Můžete těšit na příspěvky zahraničních startupů, které se podělí o své příběhy a zkušenosti, představí nám své úspěchy a výzvy, které budou cennou inspirací pro lokální startupové záměry. Samozřejmě nebudou chybět ani zástupci ze strany investorů. O novinky v oblasti kvantových technologií nebude nouze – od úspěchů z lokálního prostředí po nadnárodní pohled na kvantové technologie. Kvantové počítače, senzorika, komunikace anebo kvantová bezpečnost se budou prolínat celým programem.

 • Quantum Day otevírá téma využití kvantových technologií pro řešení reálných problémů, poskytuje platformu pro diskuzi a spolupráci mezi výzkumnou komunitou, průmyslem a vládními organizacemi.
 • Letošnímu Quantum Day předchází International Quantum Hackathon, který se koná pod záštitou ČVUT. Vítězové kvantového hackathonu a jejich inovativní řešení budou vyhlášeni přímo na podiu během akce.

Program

Druhý ročník Quantum Day je plný novinek! Odhalíme vám, jak ČVUT naplno vstupuje do éry kvantového počítání s IBM a otevírá nové horizonty pro českou výzkumnou komunitu. Setkání nových myšlenek, přístupů a praktické tipy od odborníků z průmyslu a výzkumu – to všechno a mnohem víc na Quantum Day 2024!

Témata, na která se můžete v rámci letošního ročníku Quantum Day těšit, naleznete níže.

S výjimkou příspěvků označených (ENG) proběhne Quantum Day v češtině.

8:15 – Registrace

9:00 – Zahájení Quantum Day rektorem ČVUT

Prezentující doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - rektor ČVUT

9:05 – Úvodní slovo

Prezentující

 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D - ministr pro místní rozvoj, Úřad vlády ČR
 • PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. - ministr pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR

9:20 – Ohlédnutí za uplynulým rokem – Co jsme dokázali v kvantu?

Prezentující Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA - kvantový zmocněnec, Úřad vlády ČR

Celosvětový zájem o kvantové technologie je poháněn jejich potenciálem k dosažení významných průlomů, které by mohly přinést zásadní změny v řadě oblastí. Kvantové technologie v České republice představují rozvíjející se živý ekosystém podporovaný excelencí výzkumných organizací a akademických institucí, který je ale třeba podporovat a pečlivě rozvíjet. Česká republika se historicky vyznačuje vynikajícími výsledky ve výzkumu a inovacích, a nabízí tak atraktivní prostředí pro mezinárodní spolupráci, zejména s technologicky vyspělými demokratickými zeměmi.

9:30 – Panelová diskuze: Quantum v ČR a další kroky

Moderuje Ing. Kristina Lišková, Director ADVANCED TECH&MATERIALS HUB, CzechInvest

Diskutující: 

 • Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA - kvantový zmocněnec, Úřad vlády ČR
 • Ing. et Ing. Martin Švík Ph.D., MBA - Viceprezident a Technologický ředitel IBM pro severní, střední a východní Evropu
 • Ing. Petr Očko, Ph.D. - vrchní ředitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Tomáš Cinert - Head of Space, HULD

Panelová diskuse se zaměří na aktuální stav a budoucnost kvantových technologií v České republice. Diskutovat se bude o jejich potenciálu pro různé průmyslové sektory, o výzvách a překážkách, kterým Česká republika čelí, a o krocích, které je nutné podniknout, aby se země stala lídrem v této oblasti.

10:30 – Break

10:45 - Post Quantum Cryptography [EN]

Prezentující Msc. et Msc. Ray Harishankar, IBM Fellow Quantum Safe & Viceprezident

Quantum computers are expected to unlock immense business and research potential but can also pose a risk to many of the encryption algorithms used to secure the digital economy. In this session, discover how you can harness the anticipated benefits of quantum computing while also mitigating against the potential risks with quantum-safe technologies to modernize your enterprise for the quantum era.

11:05 – Panel discussion: Impact of quantum technologies on security [EN]

Moderuje Mgr. Milena Jabůrková - Svaz průmyslu - Viceprezidentka pro digitální ekonomiku a vzdělávání

Diskutující:

 • Msc. et Msc. Ray Harishankar, IBM Fellow Quantum Safe & Viceprezident
 • doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D., ČVUT, FEL
 • RNDr. Bohuslav Rudolf, referent bezpečnosti státu, NÚKIB
 • Msc. Jonasz Danilewicz, Cybersecurity Manager (E&Y)

Not only has quantum computing made tremendous progress in the last couple of years, but quantum networking, research, and development have as well. The following panel discussion consists of experts in these areas who will debate how this progress is currently influencing security and how it will continue to do so in the coming years.

12:05 – Lunch break

12:45 – Role ČVUT ve vytvoření kvantového ekosystému

Prezentující prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - ČVUT, FJFI

 • Postavení ČR v rámci střední Evropy
 • Místní inciativy a vzájemná komunikace
 • Integrace do evropských struktur
 • Problémy spojené s kvantovými technologiemi a tvorbou ekosystému

12:55 – Panelová diskuze: Vzdělávání v oblasti kvantových technologií

Moderuje: Ing. Veronika Kramaříková, MBA, prorektorka pro rozvoj a strategie, ČVUT

Diskutující:

 • prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - ČVUT, FJFI
 • Jakub Holub, Senior Partner & VP Public and Healthcare NCEE
 • RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., KDF MFF UK
 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Náměstek ministra školství, MŠMT
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky, Akademie věd ČR

Panelová diskuze se zaměří na téma klíčových dovedností v oblasti kvantových technologií a potřebu zvýšení počtu odborníků v této oblasti. Panelisté budou dále hovořit také o politice pro podporu kvantového vzdělávání a spolupráci mezi akademickou obcí a průmyslem.

13:55 – Zapojení studentů: Quantum demos & industry use case

Prezentující:

 • Mgr. Ondřej Král - Advisory AI Engineer & Quantum Ambassador, IBM
 • Bc. Michael Wagner - student ČVUT
 • Richard Hartmann - student ČVUT
 • Bc. Eliška Krátká - studentka ČVUT

Exploring threats and solutions to current cryptography. Running test-bed for benchmarking Quantum and AI potentialities.

14:25 – Technologická inkubace & podpora start-upů v ČR

Prezentující:

 • Ing. Kristina Lišková, Director ADVANCED TECH&MATERIALS HUB, CzechInvest
 • Mgr. Ondřej Král, Advisory AI Engineer & Quantum Ambassador, IBM
 • Martin Drdul MBA: General Partner Tensor Ventures

Kristina Lišková (CzechInvest) a Ondřej Král (IBM) - Technologická inkubace & podpora start-upů v ČR: Technologická inkubace je ambiciózní projekt, financovaný z prostředků státního rozpočtu v rámci programu The Country for the Future Ministerstvem průmyslu a obchodu, se zaměřuje na podporu startupů v České republice. Cílem programu je vyhledávat a rozvíjet firmy s výjimečně inovativními, proveditelnými a škálovatelnými nápady.

Martin Drdul (Tensor Ventures) - Od slov k činům: Navzdory veškerému rozruchu kolem kvantové technologie se jen málokterý investor skutečně odváží podpořit začínající kvantové startupy. V Česku je takový fond zatím jen jeden. Martin Drdul, generální partner Tensor Ventures, dlouhodobě zdůrazňuje, jak je důležité, aby investoři přešli od slov k činům. Ve své prezentaci představí přístup fondu Tensor Ventures, který vybudoval doplňující-se kvantové portfolio a aktivně se startupy pracuje. I když v současnosti Tensor Ventures do kvantových technologií investuje v zahraničí, plánuje rozšíření aktivit doma. Nastavuje tak nový standard pro investice do takzvaného deep techu.

14:55 – Quantum Start-up příklad [EN]

Prezentující Witold Jarnicki Ph.D - Co-Founder BEIT

The road to quantum computing is a marathon, not a sprint. Having a vision of the final picture is not enough, you have to plan on how to get there. Using BEIT as an example of a quantum software startup, I show that we managed to successfully combine technical competence, high velocity of progress, early revenue from hybrid solutions, and a long-term plan to change the world with our innovation.

15:15 – Break

15:30 – Quantum Hackathon - vyhlášení vítězů

Prezentující:

 • Ing. Kristina Lišková, Director ADVANCED TECH & MATERIALS HUB, Czechinvest
 • Ing. Ivo Petr, Ph.D. ČVUT, FIT

15:45 – Quantum Hackathon – vítězná prezentace

15:50 – Závěrečné slovo

Prezentující

 • prof. Ing. Igor Jex, DrSc. – ČVUT, FJFI
 • Mgr. Ing. Jan Michal - generální ředitel CzechInvest

Témata, na která se můžete těšit v rámci agendy

 • Nejmodernější trendy kvantového světa
 • Představení Czechinvest & Start-up Quantum programů
 • Ohlédnutí za uplynulým rokem – připojení ČVUT k IBM Quantum
 • Vývoj kvantového počítání, senzoriky, komunikace a bezpečnosti
 • Praktické vstupy odborníků z firem, start-upů a výzkumu
 • Vyhlášení výsledků Quantum hackathonu 2024

Organizátoři

Quantum Hackathon je pořádán pod záštitou doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Za ČVUT jsou organizátory Fakulta informačních technologiíFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Partneři

Za podpory

Tato akce je realizována v rámci projektu Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontakty

 

 

 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková