Seminář SEDMA: Velká Fermatova věda - 30 let od Wilesova důkazu

Kdy

21. 5. 2024
17:00

Kde

Místnost TH:A-1435

Thákurova 7, Praha 6

Web

jcmf.cz

V rámci Semináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie (SEDMA) vystoupí doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. z MFF UK. Ve své přednášce se bude zabývat Velkou Fermovou větou, pokusíme se zamyslet nad historií jejího dobývání a také alespoň částečně poodhalit Wilesovu strategii, díky které Velkou Fermatovu větu právě před 30 lety dokázal.

Web akce

Velká Fermatova věta fascinovala profesionální i amatérské matematiky po dlouhá staletí. Její velmi snadná formulace byla v příkrém kontrastu s nesmírnou obtížností jejího dokazování. Až teprve Wilesův přístup, opírající se o nejmodernější teorie z pomezí mnoha matematických disciplín, pomohl v devadesátých letech 20. století odpovědět na otázku, jestli věta platí nebo ne.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková