Soutěž České hlavičky 2024

Kdy

15. 5. – 12. 7. 2024

Kategorie

Pro uchazeče

Soutěž České hlavičky je určena pro středoškoláky. Má za cíl podpořit studenty v technických a přírodovědných oborech a zvýšit jejich zájem o jejich studium na vysokých školách. Přihlásit se je možné do 12. července.

Web akce

O soutěži

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorskými partnery projektu. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a nadané studenty, kteří budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Přihlášení do soutěže

  1. Lhůta k podání přihlášek je 12. července 2024. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže.
  2. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se  mohou přímo sami. Nominovat práci někoho jiného mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.
  3. Přihlášky se dají podat pouze elektronicky.

Přihláška

Soutěžní kategorie

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

  • MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE
  • GENUS „Příroda kolem nás“, cena Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  • FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa
  • SANITAS „Život a zdraví člověka“ , cena Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
  • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
  • INTENTIO „Udržitelný rozvoj“,  cena Univerzity Karlovy

Více o kategoriích

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková