Období výuky

Kdy

17. 2. – 5. 7. 2020

Kategorie

Harmonogram

Výuku na FIT předpokládáme maximálně do 31. 5. 2020 (typicky u předmětů s laboratorní výukou, kde to není možné zvládnout online dříve). Termín 5. 7. 2020 je dán novým harmonogramem ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková