Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce

Kdy

4. 6. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ. Více na Courses.