Odevzdání hodnocení a posudků bakalářských prací

Kdy

15. 6. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem. Více na Courses.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková