Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce

Kdy

28. 5. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MSZZ. Více na Courses.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková