Odevzdání hodnocení a posudků diplomových prací

Kdy

8. 6. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem. Více na Courses.