Vypsání témat dizertačních prací

Kdy

27. 3. 2020

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2020/2021.