Přijímací zkouška do bakalářského a magisterského programu

Kdy

29. 6. 2020

Kategorie

Harmonogram

Na přijímací zkoušku se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do do 3. 6. (bakaláři), nebo do 21. 6. (magistři).